Make your own free website on Tripod.com
KOLEKSI ALBUM

Ceramah Perdana
Ceramah Agama terbuka kepada masyarakat setempat

Hari Keusahawanan & Kecemerlangan
Pengiktirafan kepada pelajar & staf cemerlang serta memupuk
sifat keusahawanan di kalangan pelajar

Jamuan Keluarga SMKLB di Kulim Inn.
Menjalin hubungan erat keluarga antara kalangan staf

klik sini untuk gambar seterusnya