Make your own free website on Tripod.com
KOLEKSI ALBUM

Hari Keluarga Di Lata Bukit Hijau
Mengeratkan hubungan silaturahim sesama staf sokongan

Budi Tuan Dalam Kenangan
Majlis Perpisahan buat staf yang bertukar ke sekolah lain

Perjumpaan Dengan Pemandu-pemandu Bas
Dialog ke arah penyediaan perkhidmatan efektif dan berkesan kepada
para pelajar SMKLB