Make your own free website on Tripod.com

Laman ini mengandungi keratan / sedutan / suntingan daripada media-media cetak
yang mengandungi unsur cerita mengenai SMKLB. Adalah diharapkan ia akan menjadi
penggerak, sumber inspirasi dan pendorong semangat kepadawarga SMKLB keseluruhannya untuk terus
melakukan sesuatu yang terbaik untuk memastikan SMKLB sentiasa menjadi perhatian masyarakat dan terus berperanan dalam memberi sumbangan kepada masyarakat setempat.

Sila klik pada gambar untuk besarkannya


Ceramah Pendidikan Sempena Idul Fitri


Ceramah Kepenggunaan Idul Fitri


Hari Ibu 1997


Hari Ibu 1998


Hari Ibu 1999

klik sini untuk keratan media selanjutnya